Wat is Open Source Intelligence (OSINT)?

Open-source intelligence (OSINT) is data verzameld uit publiek beschikbare bronnen om te gebruiken in een intelligence-context. In de informatietechnologie verwijst de term ‘open’ naar openlijke, publiek beschikbare bronnen. Dit in tegenstelling tot afgeschermde of geheime bronnen. Het gaat dus niet om open-source software of collectieve intelligentie.

OSINT wordt vooral gebruikt voor data-analyse met betrekking tot nationale veiligheid of wetshandhaving. Maar ook analisten bij commerciële bedrijven of business intelligence analisten maken gebruik van OSINT. Er zijn dan zes verschillende categorieën informatiestromen die als OSINT bron kunnen fungeren.

  • Media: gedrukte kranten, tijdschriften, radio en televisie uit verschillende landen.
  • Internet: online publicaties, blogs, discussiegroepen, video's van mobiele telefoons en door gebruikers gemaakte inhoud, YouTube en andere sociale media-websites zoals Facebook, Twitter, Instagram enzovoort. Deze bron is verreweg de grootste bron vanwege de tijdelijkheid van de informatie en de eenvoudige toegang.
  • Overheidsgegevens: verslagen, budgetten, hoorzittingen, telefoongidsen, persconferenties, websites en toespraken. Hoewel deze bron afkomstig is van een officiële bron, zijn ze openbaar toegankelijk en kunnen ze open en vrij worden gebruikt.
  • Professionele en academische publicaties: conferenties, symposia, academische papers, proefschriften en scripties.
  • Commerciële gegevens: afbeeldingen, financiële en industriële beoordelingen en databases.
  • Grijze literatuur: technische rapporten, preprints, patenten, werkdocumenten, zakelijke documenten, niet-gepubliceerde werken en nieuwsbrieven.

Wat is het verschil tussen OSINT en ‘gewone’ research?

OSINT past het intelligentieproces toe om op maat gemaakte kennis te creëren. Deze kennis wordt vervolgens gebruikt om een specifieke beslissing door een specifiek individu (of groep) te ondersteunen.

Wil je meer weten over OSINT? Bekijk hier een overzicht met cyber security bedrijven die deze service aanbieden.

Onze partners

Ook partner worden?