Cyber security opleidingen

In een steeds sneller veranderende samenleving wordt ook voor de cyber security professional een leven lang leren steeds belangrijker. Om je op weg te helpen, vind je hieronder een selectie van opleidingen en certificeringen.

NCOI

De hoeveelheid aan data neemt nog steeds gestaag toe. Daarnaast wordt het toezicht op data binnen organisaties strikter. Met de komst van de AVG in 2018 is het zaak dat organisaties een specialist in dienst hebben die de veiligheid van de bedrijfsinformatie borgt en die belangrijke preventieve maatregelen treft om cybercriminaliteit te voorkomen. Kies daarom voor een praktijkgerichte opleiding bij NCOI Opleidingen en ontwikkel jezelf tot specialist IT security, criminologie of cybersecurity. Hiermee versterk je jouw carrièreperspectieven aanzienlijk.

NHA

Cyber security leunt sterk op beveiligingsprincipes en als je deze toepast, dan kom je heel ver. Van het beveiligen van computersystemen tot digitale media en netwerken: zonder goede beveiliging maken cybercriminelen al snel misbruik van kwetsbaarheden. Uitgangspunt van de opleiding Cyber Security bij NHA is: voorkomen is beter dan genezen.

Security Academy

Wil je jouw kennis vergroten op het gebied van de technische aspecten van beveiliging? Heb je de taak om de technische security maatregelen in jouw organisatie te implementeren? En heb je de ambitie om door te groeien tot eindverantwoordelijke op het gebied van de IT-beveiliging in jouw organisatie als officieel erkende IT-Security professional? Dan is de IT-Security Certification track van Security Academy geschikt voor jou. Je kunt kiezen uit twee verschillende opleidingsniveaus: Foundation en Practitioner. Ieder niveau brengt je een stap verder in jouw IT-securitycarrière. De focus van de cursussen ligt niet alleen op het behalen van het certificaat, maar ook op de praktisch toepasbare kant van de IT-beveiliging.

Universiteit Leiden

De executive masteropleiding Cyber Security van Universiteit Leiden is multidisciplinair. In de opleiding gaat aandacht uit naar zowel technologische als juridische, bestuurskundige, economische en psychologische aspecten van digitale veiligheid.

CAP Gemini

Welke training je kiest bij Cap Gemini is afhankelijk van de gewenste diepgang. Ben je niet in de ICT werkzaam, maar werk je wel met computers en/of persoonsgegevens? Dan zijn bewustwordingstrainingen meestal voldoende. Ben je een specialist die al in het Security werkveld werkt, of wil je dat worden? Dan zijn experttrainingen en trainingen gericht op certificering een must. Weet je bijvoorbeeld genoeg van de juridische aspecten vanwege de AVG-compliance of hoe de bedrijfsrisico’s te bepalen en te vertalen naar passende maatregelen? Ook voor systeemarchitecten, ontwikkelaars en bouwers zijn opleidingen beschikbaar. Immers Privacy by design is een belangrijk aandachtsgebied bij de AVG.

Hogeschool van Amsterdam

Bij de voltijd bachelor leerroute Cyber Security (CS) van de Hogeschool van Amsterdam leer je technische infrastructuren analyseren, ontwerpen, realiseren en beheren op basis van een systeem- en netwerkarchitectuur. Hiervoor moet je nauwkeurig kunnen werken en geïnteresseerd zijn in besturings- en computersystemen, nieuwe technologieën en internet. Je adviseert bedrijven welke ICT-oplossing het beste is voor hun organisatie en zorgt voor stabiele, veilige verbindingen, netwerken en systemen.

Hogeschool Utrecht

Binnen de ICT kun je er niet meer omheen: werken met cloud-omgevingen. Er is steeds meer vraag naar Cyber Security en Cloud Engineers die deze omgevingen ontwerpen, bouwen en beheren. En die ervoor zorgen dat iedereen daar veilig gebruik van kan maken. Wil jij zo'n expert worden? Dan is de duale hbo-opleiding ICT Cyber Security & Cloud van de Hogeschool Utrecht voor jou de juiste start.

Haagse Hogeschool

Niemand wil dat klantgegevens of andere privacygevoelige informatie op straat komt te liggen. Een goed beveiligde digitale omgeving is dus voor elke organisatie van belang. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nog te vaak zijn bedrijven slachtoffer van cyberaanvallen en blijkt hun cybersecurity te wensen over te laten. In de post-hbo opleiding Cyber Security Management van de Haagse Hogeschool leer je als informatie- of IT-manager, hoe je de cybersecurity van een organisatie naar een hoger plan kunt tillen.

Fontys

ICT is overal. Onmisbaar in ons leven en altijd in ontwikkeling. Wil jij een studie volgen op het gebied van ICT? Als omscholing of juist als aanvulling op je huidige ICT-baan? De opleiding HBO-ICT van Fontys biedt je verschillende kansen. Of je nu verder wilt in de richting van security of software engineering.

ROC van Amsterdam

Het antwoord op cyber crime is Cyber Security. Je ontwerpt en organiseert technische beveiliging zodat netwerken, computers, programma's en data zijn beschermd tegen aanvallen van hackers. Een essentieel onderdeel van elke digitale dienstverlening. Daarom maakt Cyber Security standaard onderdeel uit van ICT-opleidingen van het ROC van Amsterdam. In het 2e en 3e jaar kun je kiezen voor het keuzedeel Cyber Security. Als je deze succesvol afrondt mag jij je officieel Cyber Security Specialist noemen.

Cyber security zelfstudie

Certificeringen Nederland

Cyber security opleidingen

Wil je ook een carrière in cyber security? Een opleiding in cyber security moet een breed scala aan verschillende veiligheidsaspecten bevatten. Zoals bijvoorbeeld de oorzaken van het lekken van gegevens, de totstandkoming van malware-aanvallen via het internet, maar bijvoorbeeld ook het veilig gebruik van netwerken. Vooral dat laatste aspect moet aan bod komen bij een opleiding in cyber security. Het laat zien hoe individuen, door zich meer bewust te worden van het veiligheidsrisico op het werk, kunnen voorkomen dat zij zelf of hun bedrijf slachtoffer worden en zichzelf en hun werkomgeving blootstellen aan aanvallen.

Waar moeten cyber security opleidingen aan voldoen?

Bedrijven zijn vooral gïnteresseerd in cyber security opleidingen of certificeringen met meer geavanceerde technieken en methodes die gedragsondersteund werken. Zoek daarom cyber security opleidingen gebaseerd op de volgende basisprincipes:

  • Gedragsverandering - het aanmoedigen van individuele inzet voor een veilig werkproces, het opbouwen van een cultuur van ‘Als iedereen zich bekommert om cybersecurity, moet ik dat ook doen’.
  • Het combineren van simulaties en interactieve trainingen om gedetailleerde cyber security vaardigheden te leren.

Bouwen aan een bedrijfsbrede veiligheidscultuur

Een opleiding zorgt ervoor dat je niet alleen vaardigheden op het gebid van cyber security opdoet. Het maakt je ook tot een ambassadeur voor de digitale veiligheid. Een bedrijf waarin cyber security voor iedereen 'echt' is komt het beste tot stand als iedereen zich inzet voor de veiligheid.

Onze partners

Ook partner worden?